Monthly Archives: September 2016

LG giới thiệu tủ lạnh Smart InstaView Door-in-Door

Sửa Chữa Điện Lạnh giới thiệu bài viết Tủ lạnh Smart InstaView Door-in-Door mới nhất 2016 LG đã đem đến triển lãm IFA 2016 một chiếc … tủ lạnh chạy Windows có tên Smart InstaView Door-in-Door. Đây là một nguyên mẫu dòng tủ lạnh thông minh InstaView Door-in-Door với cánh cửa ngăn tủ đông được [Xem tiếp…]